Nieuw Zuid blok 13
KJK-group haalde het project Nieuw-zuid blok 13 in natuursteen (4.000 m2) binnen waarvoor onze dank aan de Bouwheer Triple Living, Architectenbureel Van Duyse en Interbuild (algmene aannemer)

Bezoek aan groeve te Portugal.
De keuze van de natuursteen viel op Batalha grey selected afkomstig uit Portugal, regio Fatima. Om na te gaan hoe de selectie en kwaliteitscontrole gebeurde van de natuursteen, ontginning en verwerking troken wij samen met Interbuild naar Portugal. In de groeve konden we vastellen hoe deze speciale natuursteen soort uit de grond ontgonnen werdt. De natuursteen bevindt zich in de grond waardoor er eerst moet gegegraven worden alvorens men bij de blokken geraakt en deze letterlijk uit de berg/aarde kan ontginnen. Aan de ontginning gaat een 1ste controle vooraf die de juist kleur en aspect bepaalt van de natuursteen voor het project Nieuw Zuid blok 13.

Bezoek aan atelier en werkhuizen
Na het bezoek aan de groeve kregen we een rondleiding door onze agent en eigenaar in de moderne productie afdeling waar de platen uit de ontgonnen blokken gezaagd worden. Na het verzagen van de blokken gebeurt er een 2de selectie van de natuursteen. De platen gaan dan naar de machines waar de afwerking aangebracht wordt. Na deze stap gaan de platen naar de zaagafdellling waar de verschillende afmetingen van de stukken gezaagd worden. Hierbij wordt er een 3de selectie/controle uitgevoerd. Na het verzagen worden de verschillende stukken ingepakt en worden deze klaar gezet voor transport naar Belgie.

Het bezoek met onze klant Interbuild was zeker de moeite waard en liet zien welk procede er gevolgd word om van brut materiaal naar afgerkt product te geraken.

KJK-group zal de werken aanvangen in augustus 2018 en deze +/- 4 maanden nadien beëindigen. Wij zijn ervan verzekerd dat het resultaat zal mogen gezien worden en zijn nu al trots dit project aan ons portfollio te mogen toe voegen.