Veiligheid

Bij KJK-group creëren we een cultuur waarin veiligheid een kernwaarde is. Ons veiligheidsprogramma werkt omdat veiligheidsdoelen, verwachtingen en eisen duidelijk worden gecommuniceerd op bedrijfsniveau. Continue verbetering van de veiligheid is een essentieel onderdeel van onze cultuur en omvat onze partners en klanten.

Bedrijfsveiligheidsdoelen:

 • Wij hanteren een nul toleranties en ondernemen stappen om onveilige werkpraktijken en -omstandigheden aan te pakken zodat wij veiligheid en gezondheid van ons personeel kunnen garanderen.
 • Drugs en drankvrije werkplek voor alle medewerkers
 • Verantwoordelijkheid van werknemers om onveilige omstandigheden te identificeren en te corrigeren en de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om werk te stoppen als men denkt dat er risico’s zijn voor de gezondheid en veiligheid van personeel
 • Teamwerk onder medewerkers, aannemers en klanten om hoge veiligheidsnormen, bewustzijn en integriteitsbeheer te handhaven

Veiligheidscommunicatie:

 • Regelmatige, alomvattende werknemersveiligheidstrainingen en -bijeenkomsten
 • Dagelijkse en wekelijkse veiligheidscontroles op de werklocatie
 • Rapportage en bespreking van incidenten en bijna-ongelukken
 • Veiligheidsreferentiematerialen ter plaatse

Uitgebreide vereisten:

 • Geschreven veiligheidsregels en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in onze veiligheidsplan
 • Veiligheidsopleidingen voor werfleiders
 • EHBO opleiding
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) -vereisten
 • Voorkomen en beheersen van risico’s door regelmatige controle en veiligheidsanalyses uit te voeren
 • Regelmatig veiligheidsoverleg op locatie met arbeiders

KJK-group beschikt over 2 preventieadviseurs. We houden gedetailleerde gegevens bij van alle inspecties en verwondingen en beoordelen deze gegevens met het oog op voortdurende verbetering. Bij KJk-group nemen we altijd de tijd om ons werk op een veilige en milieuvriendelijke manier te doen.

Niets is te belangrijk of te dringend om het niet veilig te doen!